Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Informasjon om Acos møteportal

Informasjon om Acos møteportal - distibusjon av sakskart/protokoller m.m.

 

Vi går nå over til nytt program - Acos møteportal - for å  distribuere all dokumentasjon i forbindelse med politiske utvalg.

Portalen krever pålogging med MinId.
 

Link til nettsiden, trykk her
 

Det ligger brukerdokumentasjon under menypunktet "informasjon" i møteportalen.
 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 04.02.2016
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no