Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Informasjon om pålogging til e-post for folkevalde

Informasjon om pålogging til e-post for folkevalde og medlemmer i styre, råd og utval

 

Sakspapir / melding om sakskart vert sendt til din e-post adresse xxxxxx@politikkodda.no

 

Her kan du lese din Webmail

Sjå her
 
Varsling

Representantane i dei organa ordninga omfattar vert varsla elektronisk t.d. ved tenestleg e-post om at «sakskartet» for deira organ er blitt gjort tilgjengelig.
 

 

Odda, 15.01.16

Odda kommune Ikt-enheten

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 05.02.2016
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no