Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Ordføreren

Ordføraren

Roald A. Haug.JPG - Klikk for stort bilde

Roald Aga Haug er ordførar i Odda kommune, valgt i 2015. Han representerer Arbeiderpartiet.
Ordføraren er kommunen sin fremste representant og ivaretar dei gjeremål som er knytt til dette vervet gjennom lover, forskrifter og reglement.

Ordføraren har i følge kommunelova i oppgåve å leia møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har berre stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Ordføraren ynskjer god dialog med innbyggjarane i kommunen. Ynskjer du kontakt med han, kan du ringe 975 58 400 eller sende e-post direkte til: roald.a.haug@odda.kommune.no


Linda H. Jondahl.JPG - Klikk for stort bilde

Linda Haugland Jondahl er varaordførar. Ho representerer óg Arbeiderpartiet.

Ynskjer du kontakt med henne, kan du ringe 975 58 401 eller sende epost: linda.h.jondahl@odda.kommune.no

Sist endret 11.11.2016
Publisert 15.08.2018
Logo - Odda kommune

 Ordførar kallar inn til ekstraordinært kommunestyremøte; 22.august kl 1800.

Publisert 08.05.2018
Mottaking 8.mai 2018


Odda kommune inviterte til mottaking på Tyssedal hotell 8. mai. 

Publisert 21.12.2017
Forside budsjett 2018

Odda kommunestyre behandlet 20.desember budsjett 2018 / Økonomiplan 2018-2021. Her finner du vedtaket.

Publisert 18.12.2017
Opo

Ordføraren viste i Odda kommunestyre onsdag 21.november ein animasjon av moglege konsekvensar av ein 200-årsflom med 40% klimapåslag i Oddadalen. 

Publisert 10.07.2017
Logo - Odda kommune


Odda kommunestyre vedtok i OK-sak 048/17 Eierskapsmelding - prinsipper for eierstyring.

Publisert 01.06.2017
kommunesammenslåing.png

 

Odda kommune har starta utgreiingsarbeid med å vurdera kommunesamanslåing. På denne sida vil du finna informasjon om dette prosjektet.  

Publisert 24.05.2017
Logo - Odda kommune


Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum eit av desse må vere medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Publisert 15.02.2017


Arbeidet med å bygge ny kommune - Ullensvang kommune er igang.

kontaktperson
Telefon :
53 65 40 20
Mobil :
975 58 400
E-post :
roald.a.haug@odda.kommune.no
Tittel :
Ordfører
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no