Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Ordføreren

Budsjettvedtak 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Forside budsjett 2018 - Klikk for stort bilde

Odda kommunestyre behandlet 20.desember budsjett 2018 / Økonomiplan 2018-2021. Her finner du vedtaket.

Rådmannens budsjettforslag ble vedtatt med følgende endringer:

 

Budsjett og økonomiplan Ap, Sp, V og KRF 2018 2019 2020 2021
Endring        
Legekontor Røldal 200000 300000 300000 300000
Leirskole 270000 270000 270000 270000
SFO åpen 300000 650000 650000 650000
Bymisjonen 700000 1400000 1400000 1400000
Folkebadet åpent som i dag 288000 288000 288000 288000
Bad i Røldal 200000 200000 200000 200000
Røldal grendahus 90000 90000 90000 90000
8 sjukeheimsplasser Bokko 1000000 2000000 2000000 2000000
Halvere kutt i kulturskolen 382000 764000 764000 764000
Lyd romjuls cup 4000      
  3434000 5962000 5962000 5962000
Inndekning 2018 2019 2020 2021
Parkeringsavgift Odda 200000 500000 500000 500000
Økt inntektsanslag flyktninger. 2000000 2000000 2000000 2000000
Feil føring ved låneopptak 586000 586000 586000 586000
Felles kommuneoverlege U/J/O 300000 440000 440000 440000
Innsparing transport bad Røldal 50000 50000 50000 50000
Effektivisering innkjøp 100000 100000 100000 100000
Økt Strømpris 200000 400000 600000 800000
SUM 3436000 4076000 4276000 4476000
  2000 -1886000 -1686000 -1486000
Salderes med redusert overføring til bufferfondet i 2019, 20 og 21   1850000 1686000 1486000
Konsesjonsavgiftsfondet        
NVIM 628000 628000 628000 628000
Radio Folgefonn 67500      

 

Verbalvedtak:

  1. Rådmannen skal legge fram en grundig gjennomgang av å inn- føre digitale hjelpemidler innen helse og sosial. Hvilke hjelpemidler tenker han på, og hva er kostnadene?
  2. Rådmannen går i dialog med frivillighetssentralen om å tilføre fle- re oppgaver til sentralen.
  3. Rådmannen går i dialog med grunneiere og andre interessenter om eventuell overtakelse av veger. Rådmannen legger fram sak for kommunestyret i samband med framlegging av handlingsplan for veg. Frist våren 2018.
  4. Odda kommunestyre ber rådmannen legge til rette for at Odda Folkebad kan holde åpent også sommerstid til glede for så vel tu- rister som Oddas befolkning, fortrinnsvis et tilbud til barn og unge. En slik løsning vil langt på veg kompensere for bortfall av Tyssedal friluftsbad og vil nå en større brukergruppe.
  5. Odda kommunestyre ber Rådmannen lage sak på om noen av lekeplassene i kommunen kan brukes til andre formål. Dette er lekeplasser som ikke er i bruk og det er andre mer attraktive leke- plasser i nærområdet.
  6. Odda Kommunestyre ber rådmann legge frem sak om hand- lingsplan mot ufrivillig deltid i løpet av budsjettåret 2018.
    Odda kommunestyre ber rådmann legge frem sak om handlings- plan mot sosial dumping som tar utgangspunkt i Skiens modellen. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak i løpet av 2017.
  7. Rådmannen vurderer også Meieriet som et alternativ når VO skal flytte ut av portal bygget ved Odda Smelteverk.
  8. Kommunestyret ber om å få utredet boforholdene for den eldre del av befolkningen i egen sak slik:

1. Heimeboende i egen bolig med heimehjelp og heimesjukepleie etter behov
2. Omsorgsboliger, kommunale eller private, med hjelp etter behov som i pkt 1
3. Omsorgsplasser i institusjon med hjelp etter behov, om nødvendig hele. Døgnet
4. Sjukeheimsplasser. Antall sjukeheimsplasser i forhold til omsorgsplasser vurderes etter behov 
*Driftskomiteen skal være oppdragsgiver.

Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 21.12.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no