Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Ordføreren

Ny kommunestruktur

kommunesammenslåing.png - Klikk for stort bilde

 

Odda kommune har starta utgreiingsarbeid med å vurdera kommunesamanslåing. På denne sida vil du finna informasjon om dette prosjektet.  

Intensjonsavtale Jondal, Odda, Ullensvang:

 

Bakgrunn:
Odda kommunestyre vedtok intensjonsavtalen om kommunesamanslåing med Ullensvang og Jondal den 2. mars. Spørsmålet vart lagt ut med krinsvis røysting.

Før folkerøystinga vart det  halde  folkemøte i Odda og Røldal og det vart gitt ut informasjonsavis.
 

Folkerøysting:

Resultat folkerøysting kretsvis.

Resultat folkerøysting samla.
 

Intensjonsavtale og referat frå møte, og dei politiske sakspapira finn du nedanfor eller til høgre på internettsida vår.
 

Alternativa som er utgreidd administrativt finn du her:

  • Odda-Jondal-Ullensvang,
  • Odda-Jondal-Kvam 

Sjå rapporten her (PDF, 3 MB)
 

Sist endret 01.06.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no