Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Reglement og retningslinjer for folkevalde organ

Reglement og retningslinjer for folkevalde organ

Reglementet er utarbeidd i samsvar med pålegg gitt i kommunelova § 40 nr 5:

" Kommunestyret / fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling"

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 23.08.2016
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no