Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Prosjekt

Prosjekt

Dette er ei samleside for div. større prosjekt Odda kommune er partnar i.
Smelteverket/Skalltaket sett frå Hjøllo | Fotograf: Dan-Erik Aggvin
Smelteverket sett frå Hjøllo fotograf Dan-Erik Aggvin
 
Røldal

 

Har du innspel til miljørevisjon av kraftkonsesjonen til Hydro i Røldal/Suldal?
 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no