Seminar 29.–30. november 2017 – status i prosjektet flaum- og skredfare i Odda kommune

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Odda kommune arrangerte den 29. – 30. november eit todagars lunsj-til-lunsj-seminar i Norheimsund, Kvam herad. Temaet var status i prosjektet Plan for flaum- og skredfare i Odda kommune, men tok òg opp aktuelle tema som var nyttige for andre kommunar i Hordaland. Alle kommunane i Hordaland fekk derfor invitasjon til å vere med på seminaret. 


Det var 47 deltakarar på seminaret frå 12 kommunar. I tillegg var det deltakarar og innleggshaldarar frå NVE, NGU, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Uni Research, UiB, Statens vegvesen, NGI, Multiconsult, Sweco, Asplan Viak og SKL.

Under er program frå seminaret.

 


Onsdag 29. november – møteleiar Anton Langeland, Odda kommune

Torsdag 30. november – møteleiar Anton Langeland, Odda kommune

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 27.04.2018
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no