Workshop 23. og 24. mai 2017 i Odda

Workshop - Klikk for stort bilde

Odda kommune arrangerte i slutten av mai ein workshop, der me inviterte fagpersonar for å diskutere flaum- og skredfaren i Odda. NVE, NGU, fylkesmannen, Statens vegvesen, Statkraft, NVIM, Hordaklim, NGI, Norconsult, Multiconsult, samt Odda kommune var representert. 


Me er takksamd for at så mange kunne kome på kort frist, og i mai. Fylkeskommunen, Cowi og Saudefaldene kunne dessverre ikkje kome grunna andre oppgåve desse dagane, men vil vere involvert i prosjektet.
 

Under workshopen vart flaum- og skredfaren i Odda diskutert og det kom innspel på korleis Odda kommune kan få betre oversikt over flaum- og skredfaren på kort og lengre sikt, for å få eit betre verktøy for prioriteringar i framtida.
 

Program tysdag 23. mai (skred)

Program onsdag 24. mai (flaum)

 

Referat fra workshop 23. og 24. juni kan du lese her. (PDF, 454 kB)

 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 21.06.2017
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no