Befaring med styringsgruppe for mulighetsstudiet

Mandag 15. april var det befaring på smelteverkstomta med den lokale styringsgruppa for mulighetsstudien som Riksantikvaren har fått i oppgave å utføre.

Befaring cynamiden 2013
Befaring cynamiden 2013
Utsikt Smelteverket 2013
Utsikt Smelteverket 2013
Smelteverksaleen 2013 - befaring
Smelteverksaleen 2013 - befaring

Styringsgruppa, som består av medlemmer av formannskapet samt komitélederne, konsentrerte seg om de fredete bygningskompleksene Cyanamiden, Ovn 3, Skalltaket og Kalksteinssiloen på Importkaia. Befaringen danner grunnlag for videre tenkning rundt hva vi kan få til på tomta.

Karstein Bremnes fra SNU viste rundt i Cyanamiden, Ovn 3 og i Skalltaket. Politikerne fikk virkelig kjenne på størrelsen og høyden på byggene da de var til topps i Skalltaket og Ovn 3.

Første gang publisert 18.04.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no