Eigedomstilhøva på Smelteverkstomta

5014156_1872164.jpg - Klikk for stort bilde

 Fleire har vore i kontakt med Odda kommune for å få oversikt over kven det er som eiger grunnen på Smelteverkstomta. Under kan ein hente opp eit kart som syner dette. Kartet er datert 21.09.2015, men ein tek atterhald om at nylege endringar som ikkje er matrikkelførte kan føreligge.  

Publisert av Kristian Eide Jensen. Sist endret 18.11.2015
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no