En viktig dag for Odda!

Riksantikvaren la torsdag 31. mars 2011 frem fredningsomfanget for Odda smelteverk.
Smelteverk ovn3 med hus
En viktig dag for Odda, sier ordfører Gard Folkvord om fredningsvedtaket fra Riksantikvaren
Riksantikvar Jørn Holme sa at fredningsvedtaket sikrer industrielle kulturminner av internasjonal og nasjonal verdi. Riksantikvaren la vekt på at fredningen er realistisk i et økonomisk perspektiv, og samtidig lar seg forene med næringsutvikling og vekst i lokalsamfunnet.
- Odda har noe som er i verdensklasse og fredningsvedtaket åpner for verdensarvsøknad, sa riksantikvar Jørn Holme.

Ordfører i Odda kommune, Gard Folkvord, sier at Odda kommune er tilfreds med fredningsvedtaket og at en med dette har fått en viktig avklaring for videre utvikling i lokalsamfunnet.
– Dette er en viktig dag for Odda. Vi har fått et fredningsomfang som er håndterlig og tilrettelegger for et konstruktivt samspill for ny bruk og vern. Jeg er også glad for dagens positive signaler fra Fylkesmann Lars Sponheim.
- Allerede 6. april 2011 er det avtalt et møte med statsministerens kontor for å diskutere veien videre i forhold til finansiering og videre utvikling.

– Tiden er inne for Odda, sier ordfører i Odda kommune, Gard Folkvord.Se link til Riksantikvarens hjemmeside nedenunder der du kan lese hele fredningsvedtaket. 
Sist endret 03.05.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no