Fasaderehabilitering Lindehuset

Fasaderehabilitering av siste feltet på fasade sør er nå i gang.

Smelteverket - Lindehuset | Fotograf: Dan-Erik Aggvin
Eldre foto av den aktuelle veggen fotograf Dan-Erik Aggvin

Lindehuset er fredet, og er søkt inn som regionalt kulturbygg.

Tidligere er fasade vest restaurert, feltene 1-6 på fasade sør samt nordøstre gavlvegg. Bygget inngår i det kulturintensive portalområdet på Smelteverkstomta, og er i godt selskap med blant annet Vitensenteret, Sentralbadet og Containerverkstedet som naboer.

 
Sist endret 23.10.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no