Infrastruktur-prosjektet på smelteverkstomta nærmer seg ferdigstilling

Etablering av den nye infrastrukturen med vann, avløp, elektro- og teleanlegg inne på smelteverksområdet nærmer seg fullføring.

Kommunelogo
Kommunelogo

Til nå er det lagt nye vann- og avløpsledninger fra Lindehuset og fram til området ved Smia og Odda Energi sin transformatorstasjon ved skalltaket.
Videre er avløpet ført ned til elvekanten mot Opo og koblet sammen med eksisterende ledning som ligger der.
Det er lagt stikkledninger inn til alle byggene i området, og alt takvann blir ført ned i separate overvannsledninger.
Det er gravd opp og fjernet ca. 4 000 tonn forurenset masse fra grøfter og veier. Rene masser er tilbakeført, slik at nye overflater tilfredstiller KLIF sine krav til renhet.
I disse dager gjøres de siste grøftearbeidene ved å føre kommunalt vann inn til Lindehuset fra Røldalsveien.
I samme grøftetrace legger Telenor inn telekabler til området.
Det forventes at områdene blir asfaltert, at lysmaster blir montert og at anlegget er i drift i løpet av desember.

Det vil da være klart for etableringer i Oddas «nye» næringsområde.

 
Sist endret 24.10.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no