Midler til Lindehuset


Odda kommune har fått tilsagn om 300 000 kroner i kulturbyggmidler til Lindehuset. Spillemidlene er fordelt av Hordaland fylkeskommune.

Fotograf: Helge Skodvin
Opplesning i Lindehuset: skyggen til Karl Ove Knausgård fotograf Helge Skodvin

Lindehuset er også søkt inn i ordningen regionale kulturbygg, og vil her bli tildelt ytterligere 1 000 000 kroner.
I planene for Lindehuset som regionalt kulturbygg inngår det en rekke bygningsmessige tiltak, som omfattende takarbeider og tilrettelegging for sceneløsning.

 
Sist endret 25.01.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no