Oppstartsmøte mulighetsstudie 23. april


23. april ble det formelle oppstartsmøtet for Riksantikvarens mulighetsstudie gjennomført.

Dette første møtet med representanter fra både kommunen, fylkeskommunen, SNU og Riksantikvaren ble naturlig nok lagt til Odda.

Oppstartsmøte lunsj på smelt
Oppstartsmøte lunsj på smelt

På programmet stod gjennomgang av de ulike premissene for studien som skal i gang til høsten. Odda kommunes prioriteringsliste over muligheter vi ønsker belyst på tomta var sterkt inne i det forberedende arbeidet.
De lokale arbeidsgruppene vil nå jobbe videre med konkretisering av ønskene for sine ulike fokusområder.
Riksantikvaren tar sikte på å lyse ut anbudskonkurranse om mulighetsstudien før sommeren.

Til stede på møtet var følgende deltakere:

Fra Riksantikvaren: Jørn Hilmar Fundingsrud, Dag Arne Reinar, Gustav Rossnes og Alexander Ytteborg.
Fra Hordaland fylkeskommune: David Aasen Sandved og Ole Vegard Skauge.
Fra Odda kommune: John Opdal, Ingrid Guddal, Tor Henrik Mannsåker og Liv Eirill Evensen.
Fra Smelteverket Næringsutvikling AS: Bernt Christian Mikkelsen og Karstein Bremnes.

 
Første gang publisert 06.05.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no