Riksantikvaren freder ikke kalkovner/kokstørke

Representanter fra Riksantikvaren, Odda kommune, Hordaland fylkeskommune, SNU og Odda Storsenter deltok 25. jan. 2011 på et arbeidsmøte i Odda angående Odda Smelteverk.
Fotograf: Arild Traa
Riksantikvaren fotograf Arild Traa
Riksantikvaren hadde invitert til møtet for å fortsette sin dialog med alle involverte parter, skape klima for nytenking, mulighetsorientering og fremdrift. Agenda for møtet var blant annet etablering av kjøpesenter og gjeldende reguleringsplan.

Partene ønsker å undersøke muligheten for et forstudie om alternative plasseringer av et handelssenter på Smelteverkstomta. Fristen for avklaring er satt til 20. februar 2011.

Riksantikvaren vil samtidig foreta kostnadsvurderinger for fredningsomfanget ved Odda smelteverk der fredningsvedtak er lovet i mars. Riksantikvaren understreker i møtet at kalkovner/kokstørke på B3-området ikke vil bli fredet.
 
Sist endret 03.05.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no