Spennende forskning på industribygg og transformasjonsprosesser

NIKU, Norsk Institutt for Kulturminneforskning, har publisert en sammenlignende studie rundt endring og gjenbruk av industriområder med fokus på Drammen, Larvik og Oslo.

NIKU
NIKU

NIKU skriver: «Mange store og mellomstore norske byer opplever i dag press i retning av vekst og utvikling. Samtidig har tradisjonell industriell virksomhet de seinere årene gjennomgått store endringer, som har medført at til dels store bygningsmasser og anlegg har blitt stående tomme på grunn av omstrukturering og nedleggelser. Dette har aktualisert ny bruk av eldre industribygninger og –miljøer.»

Rapporten påpeker blant annet at kulturminneverdier tilfører områder en spesiell karakter som deler av befolkningen verdsetter og ønsker å ta del i. Ved å samle mange ulike funksjoner innenfor slike områder vil en utnytte gjenbrukspotensialet best mulig ved at aktivitet gir ny oppmerksomhet og mer aktivitet.

For hele rapporten, se www.niku.no

 
Sist endret 25.01.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no