Stedsanalyse Odda smelteverk 2008

Asplan Viak har gjennomført ein stedsanalyse for Odda smelteverk. Analysen skal bidra til at Oddas kulturhistoriske kvalitetar og potensiale vert ivaretatt og aktivert som fellesgode i byutviklinga. Analysen munnar ut i eit konkret forslag til løysing på smelteverkstomtas utfordringer. Les den her!
matrise
Historisk matrise
Stadanalysen er utarbeidd på oppdrag frå Odda kommune i samband med reguleringsplanarbeidet for smelteverkstomta.

Parallelt med stadanalysen har Asplan Viak utarbeida ein
handelsanalyse og ei trafikkvurdering for Odda sentrum.

Vegen vidareStadanalysen skal til behandling i utviklingskomiteen 3. juni og til kommunestyret 17. juni. Politiske vedtak her vil leggja føringar for vidare reguleringsplanarbeid. Etter planen vert reguleringsplan for smelteverkstomta fremja for politisk handsaming etter sommaren.

Du kan lasta rapporten ned her. (PDF, 10 MB)
 
Sist endret 29.01.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no