Undersøkelser i gang – Riksantikvarens mulighetsstudie


I forbindelse med fredningen av utvalgte objekter på smelteverkstomta skal Riksantikvaren gjennomføre en mulighetsstudie.
I uke 9 gjester de to tyske arkitektene Rolf Höhmann og Jens Daube Odda for å starte sine undersøkelser på tomta og møte lokale aktører. Dette er det første av flere besøk Odda kommune vil få i forbindelse med arbeidet med studien.

Rolf Höhmann, Jens Daube og Alexander Ytterborg (Riksantikvaren).
Tyske rådgivere

Analysen av de fredete konstruksjonene vil munne ut i en rapport i tekst og bilder. Rapporten vil være av rådgivende karakter, og se nærmere på hvilke tålegrenser de fredete byggene har med tanke på buffersoner og gjenbruk. Del 1 av studien forventes levert innen 1. juli.Billedtekst: Rolf Höhmann, Jens Daube og Alexander Ytterborg (Riksantikvaren).

 
Sist endret 01.03.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no