Vedtak i klagesak - grensesnitt kalkovner og skalltaket

Riksantikvaren har fattet endelig vedtak i klagesak gjeldende grensesnitt mellom kalkovner og skalltaket.

Riksantikvaren har spesifisert at fredningen av skalltaket (bygg 54) omfatter skalltakets innlastingsanlegg fra taubanen og råstofflager til interntransport, frem til omlastingsstasjon (omkastbygg). Transporttunnel og transportunnelbygning på søyler som selvstendig bygningskonstruksjon ved skalltaket omfattes ikke av fredningsvedtaket.


Riksantikvaren anser at det fredede råstofflager (bygg 54) ikke vil ta skade ved at den omsøkte rivningen av omkastbygg gjennomføres.

Råstofflagrets autentisitet og arkitektoniske verdi er tidligere vurdert i forbindelse med avgrensningen av fredningen.


Riksantikvaren har vurdert klagen. Fylkeskommunens vedtak av 03.05.2012 punkt 2 anses ugyldig på grunn av manglene hjemmel og må derfor oppheves.


Riksantikvarens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Les hele vedtaket på lenka i margen 

Sist endret 05.07.2012
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no