Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Prosjekt > VA-utbygging Løyning/Torekoven

Informasjon om VA-utbyggingen på Løyning

bilde007.jpg - Klikk for stort bilde Odda kommune (v/ VAR-tjenesten) har besluttet at man ønsker å tilrettelegge for at hyttene på Løyning skal kunne ha lovlig innlagt vann. Beslutningen er basert på flertallet av hytteeiernes ønsker, og den generelle trenden i dagens hyttemarked med ønske om økt sanitær standard.

Odda kommune har vedtatt å bygge hovedledninger for vann og avløp i Løyningsvegen, samt alle samleledninger for vann og avløp inn i hyttefeltet. Byggingen kom i gang i 2012, og utbyggingen vil skje over noen år.  

Den vedtatte tilretteleggingen av økt sanitær standard i Løyning-området medfører behov for etablering av en forsvarlig avløpsløsning. Alle hytter som har, og fortsatt ønsker å ha, innlagt vann vil bli pålagt tilknytning til ny kommunal avløpsledning. Odda kommune skal etablere ledningsanlegget langs Løyningsvegen, samt samleledninger innover i hyttefeltet. I 2015 skal  samletraseene 454, 670, 775-2 og 980-1 bygges ut.


Det henvises til kartvedlegg HB001 (PDF, 3 MB) og HB002 (PDF, 3 MB).


Øvrig ledningsanlegg (private stikkledninger) og installasjoner må etableres, bekostes og driftes av den enkelte hytteeier. De fleste hytter vil ha behov for en liten pumpestasjon for avløp.

 

Det blir valgfritt å koble seg til kommunal vannforsyning. Private borebrønner kan fortsatt benyttes.

 

En framdriftsplan for utbyggingen finnes her. (PDF, 59 kB)

 

Informasjonsbrev om utbyggingen på Løyning i 2015 er sendt ut til alle hyttene i uke 7 og 8.

Sist endret 19.02.2015
Va-utbygging Løyning/Torekoven
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk drift
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no