Skip Navigation LinksSelvbetjening
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Entreprenørens egenkontrollskjema og ferdigmelding PDF, 489 kB

22.04.2016 Filtype
Graveløyve ny PDF, 435 kB

22.04.2016 Filtype
Logoped tilvising barn bokmål PDF, 61 kB

08.10.2019 Filtype
Logoped tilvising barn nynorsk PDF, 59 kB

08.10.2019 Filtype
Melding om naturskade PDF, 28 kB

05.11.2014 Filtype
Søknad om lønnsansiennitet PDF, 123 kB

Skjemaet fylles ut av søker og sendes til Personal

23.01.2007 Filtype
Søknad om omsorgsbolig PDF, 131 kB

23.02.2016 Filtype
Søknad om salgsløyve PDF, 267 kB

Skriv ut, fyll skjemaet og send det til Odda kommune

29.01.2007 Filtype
Søknad om serveringsløyve PDF, 344 kB

Skriv ut skjemaet , fyll ut og send til Odda kommune

29.01.2007 Filtype
Søknad om skjenkeløyve PDF, 316 kB

Skriv ut, fyll ut skjemaet og send det til Odda kommune

29.01.2007 Filtype
Søknad om skjenkeløyve til en enklet anledning DOC, 57 kB

Ambulerende skjenekløyve slutta lag

19.10.2007 Filtype
Søknadsskjema helsetjenester PDF, 421 kB

23.10.2015 Filtype
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no