Skip Navigation LinksSelvbetjening > Søknadssenter

Dette gjelder når du skal søke stilling i Odda kommune:

  • Du må sende en søknad for hver stilling (arkivsak nr.) du søker på.
  • Når søknadsfristen går ut, vil du mottat bekreftelse på mottak av søknad, samt informasjon om saksbehandlingstid. 
  • Navnet ditt vil normalt bli offentliggjort i forenklet søkerliste. Du kan be om at søknaden blir unntatt offentligheten, men da må du begrunne dette skriftlig, jf. § 25 i Offentleglova. Hvis kommunen ikke imøtekommer ønsket, skal du bli varslet før søkerlisten ferdigstilles.
  • Du skal ikke legge ved/laste opp attester og vitnemål. Unntak fra dette er fagstillinger med krav om autorisasjon / fagbrev der det er krav om at slik dokumentasjon legges ved søknad. Attester/vitnemål skal tas med til intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn slik dokumentasjon i forkant av intervju.
  • For noen stillinger ( i skole, barnehage, helse- og sosialtjenesten) stilles krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøkelse for MRSA. Denne dokumentasjonen skal ikke følge søknaden, men forevises dersom du blir tilbudt stillingen, og aksepterer tilbudet.


 
Sist endret 07.11.2012
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no