Skip Navigation LinksSelvbetjening > Søknadssenter

Dette gjelder når du skal søke stilling i Odda kommune:

  • Du må sende en søknad for hver stilling (arkivsak nr.) du søker på.
  • Når søknadsfristen går ut, vil du mottat bekreftelse på mottak av søknad, samt informasjon om saksbehandlingstid. 
  • Navnet ditt vil normalt bli offentliggjort i forenklet søkerliste. Du kan be om at søknaden blir unntatt offentligheten, men da må du begrunne dette skriftlig, jf. § 25 i Offentleglova. Hvis kommunen ikke imøtekommer ønsket, skal du bli varslet før søkerlisten ferdigstilles.
  • Du skal ikke legge ved/laste opp attester og vitnemål. Unntak fra dette er fagstillinger med krav om autorisasjon / fagbrev der det er krav om at slik dokumentasjon legges ved søknad. Attester/vitnemål skal tas med til intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn slik dokumentasjon i forkant av intervju.
  • For noen stillinger ( i skole, barnehage, helse- og sosialtjenesten) stilles krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøkelse for MRSA. Denne dokumentasjonen skal ikke følge søknaden, men forevises dersom du blir tilbudt stillingen, og aksepterer tilbudet.


 
Sist endret 07.11.2012

Skjemakategorier

Barn og familie Kultur, fritid og stønader
Bolig og eiendom Skole og utdanning
Diverse skjema Søk på stilling
Helse

Logg inn


Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no