Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Siste frist for måling av radon i utleieboliger - radonkrav til utleiere

Har du målt radon i din utleiebolig? Målesesongen nærmer seg slutten og har du ikke målt må du gjøre det nå. Ved verdier over 100 bq/m3 skal du iverksette tiltak og fra 1.januar 2014 må din bolig ha under 200 bq/m3 dersom du skal kunne leie den ut.

Fotograf: Torhild Solheim
Måling av radon fotograf Torhild Solheim

Ta kontakt med tjenestetorget 53 65 40 00 for å bestille målebrikker.

For mer informasjon om radon i utleieboliger se her: Statens strålevern om radon i utleieboliger

 
Sist endret 12.02.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no