Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Skatter og avgifter

Det offentlige sitt ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for innbetaling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Skatteetaten har ansvar for likningen din.

Offentlige avgifter:

Kommunale avgifter og gebyrer

Arbeidsgiveravgift

Merverdiavgift

 

Skatt og likning:

Eiendomsskatt

Inntekts- og formuesskatt

Næringsskatt

Arv og gaver

Selvangivelse

Skattekort

Skatteetaten

Sist endret 11.12.2017
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no