Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Skattekort

Du må selv kontrollere opplysningene i skattekortet. Dersom du mener opplysningene er feil kan du sende inn søknad om endring av skattekort eller uskrevet forskudsskatt via nettsiden: www.skatteetaten.no

Skattekortet skal ikke leveres til NAV.  Dersom du også får pensjon fra andre eller har arbeidsinntekt, må du passe på at tabellkortet bare blir brukt ett sted. Tabellkortet bør brukes der du har høyest inntekt; hos hovedarbeidsgiver eller hovedpensjonsutbetaler.

Har du D-nummer, må du møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort.
Har du ikke norsk fødselsnummer, er hovedregelen at du må møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort.Grunnen til at det kreves personlig oppmøte er at skattekontoret skal foreta identitets- og legitimasjonskontroll.

 
Sist endret 12.12.2017
Nyttige linker (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no