Avlastningstenesta for barn har flytta til nye lokaler i Mjøstølen 6

Avlastn 2016.jpg - Klikk for stort bilde

I januar flytta vi Avlastningstenesta for barn frå Bustetungata til nyrenoverte lokaler i Mjøstølen 6. Dette vart markert med omvisning for inviterte gjester, kaker og kaffi. 

Lokala har vorte svært fine og hensiktsmessige til bruken. Huset er totalrenovert og svært innbydande. For dei tilsette og brukarane av tenesta er dette eit stort løft som gir god inspirasjon! 

Stor takk til alle som har stått på i prosessen for å få alt på plass! 

Takk til bygg og eigeom for innsatsen! - Klikk for stort bilde

Avlastn 1 2016.jpg - Klikk for stort bilde

 
Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 07.03.2016