Barn og familie

maren_omsorg.jpg - Klikk for stort bilde

Odda kommune har en rekke gode tjenester å tilby barn og familier.

Barnehage, barnevern, krisesenter, PPT og logoped er områder som dekker deler av tjenesten. Innbyggerne skal sikres tjenester av god kvalitet.

BTI - logo.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

         

 

Odda kommune har ei eiga nettside som skal gjere det enklare å finne rett hjelpeinstans, sjå her.

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 40 58
Mobil :
975 58 636
E-post :
marit.langaas@odda.kommune.no
Tittel :
Skolefaglig rådgiver
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no