Barn og familie

Odda kommune har en rekke gode tjenester å tilby barn og familier.

Barnehage, barnevern, krisesenter, PPT og logoped er områder som dekker deler av tjenesten.

Innbyggerne skal sikres tjenester av god kvalitet.

Disse tjenestene er en del av tilbudet til barn og familier i Odda kommune :

maren_omsorg.jpg - Klikk for stort bilde

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Faks
: 53 65 40 51
Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3201.50.24584
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 40 10
Mobil :
97 55 84 71
E-post :
ole.jorgen.jondahl@odda.kommune.no
Tittel :
Rådmann
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no