Eiendomsskatt

Odda kommune skriver ut eiendomsskatt med 7 promille på verk og bruk.

Siste alminnelige taksering var i 2011 og varer i 10 år.

Eiendomsskatt er en skatt som betales av skattetakstgrunnlaget av den enkelte faste eiendom. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning (er skatteobjekt). Eierens økonomiske situasjon ut over skattetakstgrunnlaget har ikke betydning for utmålingen av skatten. 


 
Sist endret 18.10.2011
Tjeneste (1)
Eksterne linker