Feiegebyr 2018

Med heimel i § 28 i brann- og eksplosjonsvernloven til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Bolig og annet byggverk (med unntak av fritidsbolig)

  1. Kr 415,- for byggverk med 1 skorstein.

 

  1. Kr 332,- pr røykløp i skorstein med to eller fleire røykløp

 

  1. Kr 332,- pr. skorstein i byggverk med to eller fleire skorsteinar

 

  1. Kr 1112,- for byggverk med spesielle røykpiper eller større fyringsanlegg.

 

Fritidsbolig

  1. Kr 454,- for byggverk med 1 skorstein.

 

  1. Kr 363,- pr røykløp i skorstein med to eller fleire røykløp

 

  1. Kr 363,- pr. skorstein i bustader med to eller fleire skorsteinar

 

  1. Kr 1218,- for byggverk med spesielle røykpiper eller større fyringsanlegg

 

PRISAR FOR IKKJE LOVPÅLAGTE TJENESTAR

 

     Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (pr time medgått tid) 

     Kr 787,-

 

 

GENERELT

 

I tillegg til overnevnte gebyrsatsar kjem 25 % meirverdiavgift.

 

 

 

 

 

Vedtatt i Odda kommunestyre desember 2017

Sist endret 19.06.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no