Kommunale avgifter og gebyrer


Under finner du informasjon om kommunale avgifter i Odda.

 

Gebyrregulativ for husholdningsrenovasjon 2017. (PDF, 19 kB) Her finner du prisinformasjon for store og små husholdninger, samt for fritidseiendommer. Du kan også lese mer om priser og leveringsvilkår for Lindenes Miljøstasjon.

 

Innbyggere i Odda kommune som benytter slamavskillere ilegges et slamgebyr som skal dekke kostnadene med ordningen. Gebyret står også beskrevet i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon over.

 

Gebyrregulativ for vann og avløp 2019. (PDF, 518 kB)Her finner du prisene du skal betale dersom din bolig er tilknyttet offentlig vann og/eller kloakk.

 

Gebyrforskrift (PDF, 204 kB) for plan- og bygningsloven, matrikkelloven, lov om eierseksjoner, forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann. (PDF, 51 kB)

Sist endret 26.02.2019
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Mobil :
948 27 477
E-post :
kari.selje@odda.kommune.no
Tittel :
Sekretær VAR
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no