Avfallstyper som kan leveres til Lindenes Miljøstasjon

Det er gratis å for hushaldningsabonnentar i Odda kommune å levera inntil 300 kg grovavfall pr. abonnent. Ordninga gjeld for heile året.


Miljøstasjonen tek i mot følgande typar avfall, til følgande prisar (eks. mva):

 

Avfallstype

Pris

(kr/ kg)

Sortert avfall (restavfall)

1,0

Blanda trevirke (ikkje impregnert), også greiner

1,0

Metall, jern

1,0

Gras, hekk – avklipp

0

Større greiner som må kvernas

1

Papp

0

Plast

0

Papir

0

EE-avfall

0

Farleg avfall: Inntil 1000 kg pr abonnent pr år

0

 

 

Makuleringsmaskin for papir kan lånas kostnadsfritt på Miljøstasjonen.

Farleg avfall fra abonnenter med meir enn1000 kg pr år betalas iht prisar for næringsvirksomheit.

 

Odda kommune tek ikkje i mot eksplosiver, bilvrak eller døde dyr.

 

Alt avfall må leveres innanfor Miljøstasjonens ordinære opningstider.


Velkomen!

Lindenes Miljøstasjon i solskinn - Klikk for stort bilde

Sist endret 23.01.2017
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad