Husholdningsrenovasjon

Privathusholdninger kan levere det meste av sitt avfall til nærliggende samleplasser.

I ditt nærmiljø kan du finne beholdere for:

- matavfall
- papir og drikkekartong
- glass- og metallemballasje
- tekstiler
- plastemballasje
- restavfall

Egne sorteringsposer for matavfall og papir får du gratis på dagligvarebutikker, bensinstasjoner, tenestetorget og på Lindenes Miljøstasjon.


Odda kommune tilbyr røde bokser til oppsamling av farlig avfall og småelektrisk avfall fra husholdninger. Du kan også levere EE-avfall kostnadsfritt til Lindenes Miljøstasjon eller til forhandlere av elektriske produkter.


Du kan finne samleplasser nær deg ved å søke på sortere.no. Her kan du også finne ut mer om hvordan du sorterer avfallet ditt. Ved å kildesortere bidrar du til å bevare naturen og til å holde renovasjonsgebyret nede.

 

 

 

Store gjenstander som møbler, sykler, materialer og lignende skal ikke plasseres på samleplassene! Brukbare gjenstander kan leveres til Krambua bruktbutikk (tlf. 908 90 055), mens gjenstander som ikke egner seg til ombruk leveres på Miljøstasjonen på Lindenes.

 

Priser for levering av husholdningsavfall til miljøstasjonen finner du i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon 2017. (PDF, 19 kB)

Sist endret 03.04.2017
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk drift
Bunnhjørne