Hva skjer med matavfallet i Odda kommune?

Matavfall fra Odda kommune komposteres i Lindum BioPlans anlegg på Lindenes. Ved å omdanne matavfallet til gjødsel og jordforbedringsprodukter gjør vi at viktige næringsstoffer kan sendes tilbake til jorda, og gjøre den mer fruktbar.

Fotograf: Astrid N. Alfredsen
Tree nursery fotograf Astrid N. Alfredsen

Hva kan du kaste i matavfallet?

Matavfall/våtorganisk avfall er alt avfall som er organisk nedbrytbart, altså matrester (også eggeskall og kjøttbein), tørkepapir, potteplanter o.l.

Merk: Dyrekadaver kan inneholde smittestoffer eller rester av medisiner, og skal ikke kastes i matavfallsbeholderne. Kast heller ikke glass, tekstiler, plast, el.l. i matavfallet.


Visste du at nordmenn hvert år kaster over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist? (kilde: www.sortere.no)


TIPS: Hvis en matvare har gått ut på dato med “best før”-stempel, betyr det ikke nødvendigvis at den er dårlig. Bruk sansene og lukt og smak på maten før du kaster den. På den måten sparer du både miljøet og lommeboken. (kilde: www.sortere.no)


Du kan også lage din egen kompost hjemme. Les mer om dette her.

 
Sist endret 04.01.2013
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad