Hytterenovasjon

Alle eiere av hytter som ligger innenfor Odda kommunes renovasjonsområde skal betale avgift for disse, og kan dermed benytte seg både av samleplassene i kommunen og levere avfall til Lindenes Miljøstasjon.

 

Priser for hytterenovasjon finner du i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon. (PDF, 19 kB)

 

Samleplassene i hyttestrøk har generelt beholdere for færre avfallsfraksjoner enn tettbygde strøk. Årsaken til dette er at kildesorteringen i hytteområdene har vært svært dårlig. Odda kommune vurderer kontinuerlig mulighetene for å utvide antallet beholdere i disse områdene.

 

Bygningsmateriale, rivningsavfall, elektriske og elektroniske produkter og lignende skal ikke plasseres på samleplassene, men leveres til Miljøstasjonen på Lindenes.

Abonnenter i kommunen kan levere inntil 1000 kg. farlig avfall kostnadsfritt til miljøstasjonen årlig. Alt EE-avfall fra husholdninger kan også leveres kostnadsfritt, enten til miljøstasjonen eller til forhandlere av elektriske produkter.

Sist endret 25.08.2016
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad