Næringsrenovasjon

For å forenkle beregning av gebyr og stimulere til avfallsreduksjon er det fra 2011 vedtatt at næringsabonnenter ikke lengre skal betale etter vekttall, men etter volum på avfallsbeholderne som tømmes. Kommunen er i ferd med å innføre dette systemet.


Næringskunder med spørsmål til renovasjonsordningen og bedrifter som ønsker å bli tilknyttet Odda kommunes renovasjonsordning finner kontaktinformasjon i margen til høyre.


 
Sist endret 11.01.2012
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad