Visste du at EE-avfall er gratis å levere?

EE-avfall (elektrisk og elektronisk) er produkter som har vært strømførende. Disse inneholder ofte miljøskadelige stoffer, og kildesortering av denne typen avfall er derfor svært viktig. 

Privatpersoner i Odda kommune kan levere EE-avfall kostnadsfritt enten til forhandlere av slike produkter eller til Lindenes Miljøstasjon. De skal ikke plasseres på samleplassene!


Fra miljøstasjonen blir EE-avfallet sendt videre til et godkjent behandlingsanlegg. Her blir de demontert. Det som egner seg blir materialgjenvunnet, mens en del sendes til energigjenvinning. Farlige stoffer (kvikksølv, PCB, oljer o.l.) skilles ut og håndteres som farlig avfall.


Hjelp oss å ta vare på nærmiljøet i Odda! Ikke kast EE-produkter i restavfallet eller dump det på samleplassene, men levèr det kostnadsfritt til forhandler eller til Lindenes Miljøstasjon.  


 
Sist endret 02.10.2012
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad