Kjøp og salg

 

Odda kommune foretar kjøp, salg og feste av kommunal fast eiendom.

Du vil også finne informasjon om private boligfelt.

Odda sett frå Hovden

    


      Ved å velge en av tjenestene under, vil du finne informasjon om den enkelte tjeneste.


  Salg av boligtomter

  Salg og feste av næringseiendom

  Salg av kommunale bygg

 

 
Sist endret 20.02.2012
Telefon :
53 65 44 07
E-post :
birgit.skulbru@odda.kommune.no
Tittel :
Avd.leder renhold og eiendom
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no