Fastsetjing av planprogram for Rv.13 Oddadalen

Bilde for bruk på framside i reguleringssaker - Klikk for stort bilde

Utviklingskomiteen har i møte den 23.11.2011 fastsett planprogram for kommunedelplan med konsekvensutgreiing for Rv.13 Oddadalen.

Formålet med planprogrammet er å avklare kva problemstillingar som er vesentlege i forhold til kva som skal utgreiast av prissette konsekvensar, og kva tema som krev meir kartlegging og utgreiing.

Planprogrammet skal også sikre at konsekvensutgreiinga fokuserer på kva forhold som det er nødvendig å få oversikt over for å kunne fatte eit vedtak om (og eventuelt på kva vilkår) prosjektet kan gjennomførast.

 

UTK-sak 057/11

 

Planprogram (PDF, 5 MB)

Sist endret 28.05.2015