Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Leie og utleie av kommunal eiendom

Odda kommune leier ut boliger, lokaler og arealer.


Fotograf:
fotograf

Du kan få frem mer informasjon om de enkelte utleieobjektene ved å trykke på menyvalgene under. På disse sidene vil du også få opplyst kontaktpersoner og finne lenker til ekstern informasjon som kan være til nytte.


Kommunale boliger

Lokaler i næringsbygg

Idrettslokaler

Kulturlokaler, møterom

Torgplass, sirkusplass, tivoliplass


 
Sist endret 20.02.2012
Telefon :
53 65 44 09
Mobil :
975 58 559
E-post :
inger.andersson@odda.kommune.no
Tittel :
Eiendomskonsulent
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no