Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Kommunal bolig

Røldalsvn 62 - fasade - Klikk for stort bilde

Odda kommune har boliger som kan leies av personer som er økonomisk, sosialt og helsemessig vanskeligstilt. Alle kan i prinsippet søke, men det blir gjort en behovsvurdering ved tildeling av bolig. Kommunen ønsker også å hjelpe til med å skaffe bolig til kommunalt nyansatte.

Kommunal bolig for vanskeligstilte

  • Kommunen har for utleie boliger med enten sovealkove eller 1 - 2 soverom. Det finnes også noen leiligheter med 3 soverom. 
     
  • Ledige boliger tildeles i møte i Boligtildelingsutvalget, som har møte ca 1 gang i måneden.
     
  • Boligtildelingsutvalget er satt sammen av representanter fra heimebaserte tjenester, psykisk helsevern, oppfølgingstjenesten, NAV og bygg/eigedom.    
     

Elektronisk søknadsskjema for kommunal bolig finner du her.

Vil du fylle ut skjema for hånd, er utskriftsvennlige skjema her (PDF, 2 MB).
 

Det er anledning til å søke om bostøtte.  Mer informasjon om dette og hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan en få ved NAV.
 

 

Kommunal tilrettelagt bolig (omsorgsbolig)
 

Dette er boliger for personer med behov for tilrettelagt bolig på grunn av funksjonsnedsettelse og bistandsbehov.  Boligene som er definert som omsorgsboliger er leilighetene på Mjøstølen, Bokkotunet, Sørfjordheimen og i Røldal.  Disse boligene tildeles i Inntaksmøte, Heimebaserte tenester.
 

Søknadsskjema for omsorgsbolig finner du her. (PDF, 131 kB)


Det er anledning til å søke om bostøtte.  Mer informasjon om dette og hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan en få ved NAV.

Sist endret 23.02.2016
Telefon :
53 65 44 09
Mobil :
975 58 559
E-post :
inger.andersson@odda.kommune.no
Tittel :
Eiendomskonsulent
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no