Avløpshåndtering

God avløpshåndtering er viktig for å unngå miljøskade og sykdomsspredning, og for å forhindre at sjenerende forhold oppstår. Odda kommune har 8 avløpsverk som mottar, transporterer og renser avløpsvann fra husholdninger, industri og annen virksomhet.

bilde007.jpg - Klikk for stort bilde

Eiendommer i tettbygde strøk skal normalt være tilknyttet kommunens avløpsnett. De som ønsker å koble seg til offentlig vann og/eller kloakk må sende inn søknad om sanitærabonnement. (PDF, 2 MB)

 

Det stilles også krav om renseløsninger for eiendommer i spredt bebyggelse. De som ønsker å etablere eller øke separate utslipp må sende inn søknad om om utslippstillatelse (DOC, 95 kB) til kommunen. Generelt skal kriteriene i lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Odda kommune (PDF, 166 kB) tilfredsstilles for at en tillatelse gis.

Informasjon om slamavskillere og tømming av disse finner du her.

 

 

PÅGÅENDE PROSJEKTER OG UTBYGGINGER:

VA-utbygging på Løyning/Torekoven 

Nye utslippstillatelser for 4 avløpsrenseanlegg i Odda Kommune

Vannområde Hardanger

Sist endret 21.01.2014
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk drift
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad