Nye utslippstillatelser for 4 avløpsrenseanlegg i Odda Kommune


Odda kommune, VAR-tjenesten, skal søke om nye utslippstillatelser for følgende avløpsrenseanlegg:

· Holmen        (kart (PDF, 293 kB) og utslippssøknad (utkast)) (PDF, 157 kB)

· Hildal           (kart (PDF, 361 kB) og utslippssøknad (utkast)) (PDF, 160 kB)

· Røldal          (kart (PDF, 584 kB) og utslippssøknad (utkast)) (PDF, 109 kB)

· Skare          (kart (PDF, 833 kB) og utslippssøknad (utkast)) (PDF, 157 kB)


Ved å klikke på linkene over kan du se kart og foreløpige utslippssøknader for hvert av disse avløpsrenseanleggene. Det sendes også ut informasjon pr. brev til diverse høringsinstanser, grunneiere, naboer og gjenboere, samt at det foretas kunngjøring i Hardanger Folkeblad. 
Sist endret 30.04.2012
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk drift
Bunnhjørne
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad