Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

tips og råd når økonomien svikter

 

Dersom du får økonomiske problemer kan du få hjelp av NAV Odda, som tilbyr økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Det er flere ting du selv kan gjøre for å få kontroll over økonomien.

 

Åpne posten

Finn frem alle regninger - åpne alle konvolutter som kommer i din postkasse. Regningen som forfaller først legges øverst i bunken.

Ta kontakt med kreditorene

Kom raskt i gang med å ta kontakt med kreditorene og inkassobyråer for å utsette forfallsdatoer som du ikke klarer å overholde. Når du har fått utsatt forfallsdatoen unngår du unødvendige og irriterende gebyrer og du skaffer deg tid til å legge en plan. Kreditorene er også tjent med at du får en ny betalingsplan som du greier å betjene.

Kontakt inkassobyrået og be om at kravet deles opp i flere månedlige rater. I noen tilfeller kan du redusere rentene eller hovedkravet, avhengig av avtalen mellom inkassobyrået og fordringshaveren.

Husk at barn under 18 år er umyndige og kan ikke bestille varer hvis du ikke har underskrevet bestillingen. Verken bedriften eller inkassobyrået har rett til å inndrive slike krav. Kontakt fordringshaveren og send varer i retur. Dersom du er usikker på om inkassobyrået følger spillereglene, kan du kontakte inkassoklagenemnda for råd og veiledning.

Sjekk om kravet er riktig

Dersom du er helt eller delvis uenig i kravert, bør du skrive til (gjerne pr. e-post) fordringshaveren og ta opp dette. Kommer du til enighet, vil det kunne lette byrden og du slipper flere krav. Du bør uansett sjekke om inkassobyrået har beregnet riktige renter, salærer og gebyrer. Du skal ikke betale mer enn inkassobyrået maksimalt har rett til å kreve.

Lag oversikt over inntekter og utgifter

Sett opp en oversikt over inntekter, utgifter og hvilke regninger som bør betales først; strøm, husleie, underholdsbidrag og lignende.

Søk hjelp i tide

Får du vansker med å betale gjelden er det viktig å søke hjelp i tide, hvis ikke vil problemene bare fortsette å vokse.

Her får du gratis rådgivning

Kommunen kan gi deg gratis økonomiske råd og veileding. For å komme i kontakt med en rådgiver tar du kontakt med NAV Odda

Dette bør du ha med deg til første møte med rådgiveren:

§                         De tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene

§                         Kvitteringer for store og faste utgifter

§                         Skatteoppgjør og likningen for siste skatteår

§                         Oversikt over gjeld, boliglån og andre lån (se for eksempel årsoppgaven som kommer sammen med selvangivelsen)

§                         Eventuelt innkalling til forliksrådet

§                         Eventuelt begjæring om utlegg

§                         Hva kan rådgiveren i kommunen kan hjelpe deg med:

§                         Lage et budsjett – hva du har av inntekter og utgifter, hva du har til disposisjon per måned, og hva som er igjen til å betale ned gjeld med. Råd om hva du bør gjøre for å få balanse i budsjettet.

§                         Lage oversikt over hvem du skylder penger, og hvordan du kan betale det du skylder

§                         Kontakte kreditorene, for å inngå en avtale om nedbetaling.

§                         Søke gjeldsordning.

Hvis du har alvorlige gjeldsproblemer

Du trenger ikke leve resten av livet som gjeldsslave. Personer med alvorlige gjeldsproblemer kan få kontroll over økonomien gjennom en gjeldsordning. Før man søker gjeldsordning, må du ha forsøkt å komme til en avtale på egenhånd med kreditorene. Det er bare du som kan ta initiativ til en gjeldsordning. Kreditorene kan ikke søke om dette. Søknad om gjeldsordning går til namsmannen, dvs. lensmannen eller byfogden. Du må bruke et eget skjema for å søke om gjeldsordning.

10 råd og tips ved betalingsvansker

§                         Ikke nøl med å kontakte bankforbindelsen for bistand.

§                         Kom raskt i dialog med kreditor.

§                         Sett opp budsjett over faste og variable inntekter og utgifter.

§                         Selg unna – kan det tenkes at det er ting du egentlig ikke trenger.

§                         Kjøp på salg.

§                         Muligheter for utleie?

§                         Ekstra jobb?

§                         Ikke ha mange kredittkort. Det holder med ett!

§                         Samling av små lån, avdragsfrihet og lengre løpetid på lånet.

§                         Sjekk skattetrekket. Det kan være satt for høyt.

Dersom du bruker nettbank kan du finne ferdige skjema som du kan bruke for å lage en oversikt over utgifter og inntekter.

 

 

Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD - (80045353) økonomirådtelefornen i NAV

 

Første gang publisert 07.10.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no