Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Miljøretta helsevern

Logo Miljøretta helsevern - Klikk for stort bilde Miljøretta helsevern er en del av kommunen sitt forebyggende helsearbeid. Vi er opptatt av å redusere negative virkninger i miljøet som påvirker folks helse og ta vare på de miljøkvalitetene som bidrar positivt til å fremme helsa og livskvaliteten til innbyggerne.

På vei til Buer... - Klikk for stort bilde Arbeidet med Miljørettet helsevern omfatter alle faktorer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Arbeidet består av blant annet godkjenning, tilsyn, råd og veiledning og Miljørettet helsevern arbeider med alle sektorer i samfunnet som har betydning for folkehelsen.

Viktige arbeidsfelt: (MHT, 51 kB)

Sist endret 31.01.2014
Virksomhetsleder Marit Dagestad