Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Tips om Rottebekjempelse

Huseier eller bruker av bygning og eiendom har ansvar og plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr jf. Forskrift( se link).
Rotteost
Rotteost
Huseiere i Odda kommune kan få kjøpt rottegift hos flere butikker (bl.a Jernia Odda AS og hos Fargerike - Torkelsen). Giften skal legges på et trygt, tørt sted, der verken barn, husdyr eller fugler kan komme til. Les informasjonen på pakken nøye før utlegging. Tilfeldig, ukontrollert utlegging skal ikke forekomme. Huseier bør kjøpe seg sikre åtestasjoner.

Ved større rotteplager i bygning anbefales det å kontakte skadedyrfirma, f.eks Anticimex tlf 815 48 250 eller Rentokil 815 73 686 som allerede har kunder i Odda.

Merk ! Dersom ikke rottebekjempelse er tilfredsstillende kan kommunen gi pålegg og eventuelt gjennomføre utryddelse for eiers eller brukers regning.

Tips for et rottefritt hus:
*Rydd på bortgjemte plasser, som f.eks kjeller og loft
*Tette hull i veggene.
*Tetting og sikring av sprekker under dører og ventiler
*Lusing oppunder kledning.
*Unngå opne sluk i kjellere.
*Vær oppmerksom på ødelagte og sprukne ledninger som kan føre inn i huset.
*Forsvarlig lagring av f.eks ved og materialer. Ordentlige stabler i god avstand fra vegg.
*Unngå store komposthauger nær huset.
*Ikke la mat tiltenkt fugler eller husdyr ligge igjen til rottene.
*Hindre søppel. Søppel virker som magnet på rotter.
*Fjern nedfallsfrukt

Miljøretta helsevern tlf 53 65 45 57
 
Sist endret 19.09.2011
Virksomhetsleder Marit Dagestad