Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Frisør og skjønnhetspleie m.m

Alle lokaler for frisør,-hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet(piercing) m.m skal meldes til kommunen før oppstart. For virksomhet som perforerer hud (tatovering, piercing, "hull i ørene") er det krav om godkjenning av lokalene.
Tatovering
Tatovering
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v regulerer disse virksomhetene. Det er viktig å merke seg at definisjonen av hudpleie er såpass vid at den også omfatter solarier, hårfjerning, massasje m.m. Kravet om godkjenning omfatter lokaler, innredning og krav til hygienisk tilfredsstillende metoder. Kravet om godkjenning berører ikke kvaliteten på de tjenester som tilbys.
Den som eier eller driver en slik virksomhet plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriften overholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Virksomheter som skal starte opp må gi melding til kommunen ved Miljøretta helsevern. MHV har utarbeidet et eget meldeskjema og godkjenningsskjema som kan nyttes. Dette fås ved henvendelse
tlf. 53 65 45 57.
Sist endret 19.09.2011
Frisør
Frisør
Tatovering 1
Tatovering
solarium_lite.jpg
Solstudio
Virksomhetsleder Marit Dagestad