Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Tiltak mot radon i eksisterende boliger

Hvis målinger har vist for høye radonkonsentrasjoner i boligen din, anbefales det å sette inn mottiltak.

Inntrengingsveier for radon - Klikk for stort bildeInntrengingsveier for radon Radonbrønn - Klikk for stort bildeRadonbrønn

 

I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger. Men dersom det ikke hjelper med noen enkle tiltak og radonnivåene fortsatt er for høye, bør man ta kontakt med en kompetent rådgiver som kan vurdere om man bør prøve andre enkle tiltak, eller om mer omfattende tiltak må til. Her kreves høy byggfaglig kompetanse for å finne og gjøre de rette tiltakene. Kontakt gjerne flere firma og undersøk også hva lokale firma kan tilby av kompentanse og konkurransedyktige priser. 

Utettheter mot grunnen vil kunne føre til innstrømming av radonholdig jordluft som blander seg med inneluften. Dette i kombinasjon med for svak ventilasjon av inneluften, er ofte en vanlig årsak til forhøyede nivåer av radongass innendørs.


Tiltak mot radon fra grunnen i eksisterende bygninger kan i hovedsak deles inn i tre hovedgrupper:

1.tetting av konstruksjonene mot grunnen

2.forbedring av ventilasjonen i bygningen

3.trykkendring over konstruksjonene mot grunnen
og ventilasjon av grunnen

Det er vanskelig å forutsi effekten av de ulike tiltakene. Man bør derfor generelt starte med enkle og billige tiltak, som f.eks. å tette åpenbare utettheter i konstruksjonene mot grunnen, øke ventilasjonen ved å rengjøre ventilasjonskanaler, holde dem og vinduer åpne så mye som mulig, og ev. sette inn flere ventiler. Dersom disse tiltakene ikke viser seg å gi ønsket reduksjon av konsentrasjonen av radon i inneluften, må mer ressurskrevende tiltak settes i verk som f.eks innvendig radonbrønn(se bilde 2). Hvilke tiltak som skal velges er avhengig av bl.a. av hustype/konstruksjon, ventilasjonsforhold og grunnforhold.

Tiltak mot radon i inneluft, Statens strålevern

 

Temahefter:

Legging av radonmembran; SINTEF byggforsk
 
Tiltak mot radon i eksisterende bygninger; må kjøpes fra SINTEF byggforsk


Kontaktpersoner:

Torhild Solheim, miljøingeniør Miljøretta helsevern tlf. 53 65 45 57

Sist endret 07.11.2017
Virksomhetsleder Marit Dagestad