Ergo og fysioterapitjenesten

sand - Klikk for stort bilde Ergo og fysioterapitjenesten er en del av Odda kommunes helsetilbud.

Målet for tjenesten er å bidra til at barn og voksne mest mulig selvstendig skal kunne mestre hverdagen og delta i samfunnet ellers.

For å nå målet samarbeider vi med, og er aktører på mange arenaer, bla. barnehage, skole, helsestasjon, pleie og omsorgtjenesten, sykehjem, fastleger, sykehus m fl.

Tjenesten har 1.5 ergoterapi-stillinger og 7 fysioterapistillinger, både privatpraktiserende og kommunalt ansatte. Hvem er vi?

Vi har lokaler i underetg. i rådhuset, Bokko sjukeheim og på Røldal skole.

Spesielt for tjenesten i Odda er samlokalisering av private og kommunale fysioterapeuter. Det å ha felles lokaler gir et nært og godt samarbeid og er til det beste for våre brukere.

Tjenesten gir tilbud til brukere i hele livsløpet, fra nyfødt til de eldste.

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å bli mest mulig selvhjulpen etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Ergoterapeuten kartlegger, gir trening i daglige gjøremål og tilrettelegger med tekniske hjelpemiddel i hjemmet, barnehage, skole og arbeidsplass.
De deltar også i forebyggende arbeid.


 

  • Fysioterapi innebærer forebyggende helsearbeid, behandling av skade/sykdom og rehabilitering.
  • Fysioterapeuten bidrar med undersøkelse, vurdering av motorikk, behandling, trening, gruppetrening, veiledning m.m.
  • Fra høst 2008 har tjenesten deltatt i tverrfaglig forebyggende arbeid, rettet mot alle 1.klassinger-”God skolestart”.
  • Fysioterapeutene tilbyr også gruppetrening for MS-pasienter , gruppetrening i varmtvannsbasseng når basseng er tilgjengelig.
     

Skjema for henvising til ergoterapitjenesten (PDF, 8 kB)

Kontaktskjema for henvendelse om fysioterapi (PDF, 61 kB)
 

Sist endret 09.04.2018
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

(Emnekart - Kontaktperson)

kontaktperson
Telefon :
53 65 45 30
E-post :
anne.gro.kambe@odda.kommune.no
Tittel :
Fagleder
Bunnhjørne

Relaterte ressurser

Åpningstider/kontaktinfo (1)
Tjeneste (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no